LOGwear

Het project LOGwear- Inzet van Wearables ter optimalisatie van logisiteke processen onderzoekt hoe logistieke processen van kleine middelgrote ondernemingen geoptimaliseerd kunnen worden door ondersteunend gebruik van wearables.

Het doel is om bedrijven via een online tool een inschatting te geven in hoeverre de eigen processen met behulp van wearables verbeterd kunnen worden en om te helpen bij de selectie en implementatie van een gescihkte wearable oplossing.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het INTEREGG-programma (Duitsland-Nederland) en wordt met €1.100.000 gefinancieerd door de Europese Unie, de WEIMH NRW en deprovincie Limburg.

Werkpakketten

Knowledge-Base

Working Package 1

De doelstelling van WP1 is de realisatie van een knowledge base (beslissingsmatrix) die MKB-bedrijven dient te ondersteunen bij de selectie van wearables. De knowledge base is gebaseerd op veel voorkomende logistieke processen in de wereld van warehouses en productie, en combineert de functionaliteiten van wearables in een multidimensionale beslissingsmatrix.

Reference Architecture

Working Package 2

Er zal een technische referentie-architectuur voor de toepassing van wearables in processen in warehousing en productie worden ontwikkeld. Een referentiearchitectuur beschrijft de verschillende componenten (bijv. smartphone, smart glass, ERP-systeem, enz.) van een informatiesysteem en

Validation

Working Package 3

Aan de hand van twee proefprojecten worden de resultaten van werkpakket 1 (knowledge base) en 2 (referentie-architectuur) gevalideeerd en verder verfijnd. E